CSR og Supplier

CSR og Supplier Code of Conduct

CSR og Supplier Code of Conduct

Coonect og dets medarbejdere overholder national og international lovgivning. Vi respekterer også

De ti principper i UN Global Compact samt det sociale ansvar, der er beskrevet i SA8000.

Connect trives med at forpligte sig til så mange af FNs 17 verdensmål som muligt.

Vi respekterer også De ti principper i UN Global Compact

samt det sociale ansvar, der er fastsat i SA8000.

Som teknisk servicepartner arbejder vi på at hjælpe vores kunder med at minimere deres

indvirkning på miljøet gennem vores fokus på medarbejder mindset samt

grønne løsninger til håndtering af kunders WEEE-ansvar. Det gør vi ved

implementering af bæredygtige løsninger i samarbejde med kunder, producenter og

importører af udstyr.

Læs mere om vores stand på:

• Socialt ansvar fastsat i SA8000

• De ti principper i FNs Global Compact

• Vores vej med FNs 17 verdensmål

I separate dokumenter på vores hjemmeside