Verdensmål nr. 12.

Læs mere herunder.

Mål nr. 12. Ansvarligt forbrug og produktion

Hos Coonect har vi fokus på at have en bæredygtig og ansvarlig tilgang.

Vi har stor fokus på egen miljømæssig belastning i forbindelse med vores arbejde, og vi arbejder løbende på at reducere og minimere vores samlede belastning.

Til vores installationer bruger vi altid materialer og produkter af høj kvalitet til vores løsninger, for at vi sikrer et resultat af høj kvalitet og fremtidssikring.

Vi vægter højt at tilbyde let tilgængelige og fleksible løsninger til vores kunder, samt at fremtidssikre vores kvalitetsløsninger, så det i højere grad er muligt at reparerer og genanvende fremfor at kassere.

I forbindelse med vores arbejde efterlever og er vi på forkant med al dansk og EU-lovning, så vi altid kan sikre den bedste løsning, der lever op til vores kunders forventninger.

Vi har miljø på dagsordenen, og på vores kontor har vi implementeret en række tiltag, der alle er med til at minimerer vores miljøbelastning, og sikre forsvarligt forbrug.

Fra vores lokation planlægger vi al firmarelateret kørsel. Dette gør det muligt, at afstand, kørsel og bilers CO2-aftryk reduceres mest muligt.

I vores bilpark indgår også elbiler, og på vores lokaktion er der også opstillet ladestandere.

Vores vision er at udskifte og udvide vores bilpark med flere elbiler, så vi kan køre mere grønt.

Vi har effektiv affaldssortering, og stort fokus på, at vores affald reduceres, genbruges og genanvendes ansvarligt.

Vores CSR-politik gælder både internt og eksternt.

Derfor stiller vi både krav til os selv, og til vores leverandører og samarbejdspartnere, og forventer, at de tager del i samme ansvarlige tilgang og samarbejde.